Doelgroep

Doelgroep

Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met meervoudige beperkingen. Op geheel eigen wijze geeft deze organisatie in Suriname invulling aan het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

Sinds de oprichting in 1979 is de behoefte aan 24 uur opvang voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen alleen maar groter geworden. Naast de 24 uur zorg bieden wij ook dagopvang aan kinderen en jongeren met een meervoudige beperking.

Al onze bewoners hebben ernstige, verstandelijke en lichamelijke en soms ook nog zintuigelijke beperkingen. Ze hebben een laag ontwikkelingsniveau, ze kunnen niet lopen, vaak zelfs niet zitten en zijn soms doof en/of blind. Ze kunnen ook niet praten en velen hebben epilepsie. Ze hebben allemaal hulp nodig bij de dagelijkse handelingen. Onze bewoners zijn inmiddels allemaal in het bezit van een aangepaste rolstoel en/of andere hulpmiddelen. Net als ieder ander kind hebben onze bewoners dagelijks liefde en aandacht nodig. Het welzijn van onze bewoners staat centraal.

Onze oudste bewoners: Toen en Nu

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl