Wilt u een bijdrage leveren? Ook u kunt meehelpen aan de instandhouding van Stichting Betheljada en de uitbreiding van verdere professionalisering van ons tehuis. Met uw steun kunnen wij onze idealen verwezenlijken.

OVER ONS

MISSIE

Stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden en is op dat gebied een pionier in Suriname. Zij probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betheljada door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving.

 

VISIE

Stichting Betheljada werkt innovatief door haar professionele kijk op hedendaagse zorg voor mensen met een beperking in Suriname. Wij zijn ons bewust van onze omgeving. Door het verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af. Voor een structurele verbetering van onze zorg nemen wij deel aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid voortvloeit. Op operationeel gebied waarborgen wij kwalitatief hoogstaande zorg door het verschaffen van (interne) opleidingsmogelijkheden. Opleidingsmogelijkheden dragen ook bij aan de individuele ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.

GESCHIEDENIS

Stichting Betheljada is in november 1979 opgericht door mevrouw Annie Bischop.

Mevrouw Bischop is zeven jaren werkzaam geweest als verpleegkundige in het binnenland van Suriname, bij de Trio-indianen. Tijdens een verlofperiode in Nederland is haar gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland opvang te verzorgen voor kinderen met een meervoudige handicap uit Suriname.
Lees meer

BESTUUR

Het bestuur anno Augustus 2017 wordt gevormd door:
Voorzitter: Dennis Libretto
Penningmeester: Wendy Ramautarsing
Secretaris: David Michael
Bestuurslid: Hugo de Keyzer
Bestuurslid: Ernst van Drumpt
Lees Meer

PARTNERS

Onze partners en samenwerkende organisaties in Nederland
Stichting Vrienden van Betheljada
Stichting Vrienden van Betheljada zet zich in om in Nederland zoveel mogelijk mensen
enthousiast te maken voor het werk van Betheljada in Suriname en werft fondsen om het tehuis
Lees meer

MEDEWERKERS

Medio Januari 2018 zijn er 50 medewerkers in dienst bij Stichting Huize Betheljada. In de eerste en tweede lijn is er de directeur, de heer Bryan Lalay en Zorgmanager mevrouw Marion Oron- Held. Zij wordt bijgestaan door groepsoudsten die op de leefgroepen sinds Juli 2017 zijn aangesteld. 
Lees meer

STAGE / VRIJWILLIGERSWERK

Binnen Stichting Huize Betheljada is er altijd de mogelijkheid voor studenten uit binnen- of
buitenland om stage te lopen en/of vrijwilligerswerk te doen. Je vergroot daarmee je kennis,
inzichten en vaardigheden met betrekking tot onze doelgroep, en je leert de Surinaamse manier
van werken kennen.
Lees meer

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl