ANBI status

 ANBI PUBLICATIEPLICHT 2021

Algemeen nut beogende instellingen

Stichting Betheljada beschikt sinds 3 mei 2017 over de ANBI status. Het RSIN nummer is 825552254. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Als nederlandse donateur profiteert u van de voordelen van deze ANBI status. Dit geldt voor zowel losse als periodieke giften.U heeft het recht om een deel van uw donatie af te trekken bij uw jaaropgave.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.
Voorwaarden ANBI


Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
• Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
• Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
• Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
• Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.


Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?
Lees voor
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek

Voor meer informatie over de ANBI status bezoekt u de website op www.belastingdienst.nl

 

 

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl