Geschiedenis

Geschiedenis

Stichting Betheljada is in november 1979 opgericht door mevrouw Annie Bischop.

Mevrouw Bischop is zeven jaren werkzaam geweest als verpleegkundige in het binnenland van Suriname, bij de Trio-indianen. Tijdens een verlofperiode in Nederland is haar gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland opvang te verzorgen voor kinderen met een meervoudige handicap uit Suriname. Het bleek niet haalbaar om de kinderen naar Nederland te halen, maar de mogelijkheid om een tehuis in Suriname op te zetten bood zich aan.

Mevrouw Bischop begon toen met fondsenwerving en verkocht souvenirs om aan een startkapitaal te komen. Tevens startte zij met werken in de instelling "Het Bouwhuis" te Enschede om een jaar theoretische en praktische kennis op te doen voor haar grote taak in Paramaribo.

In 1979 werd door de Stichting Zwakzinnigen Zorg in Ontwikkeling (Z.Z.O.), voorheen Johannes Stichting, geld beschikbaar gesteld om het terrein en de oude planterswoning aan de Cornelis Jongbawstraat te kopen. Niet lang daarna was de oprichting van Stichting Betheljada een feit.

Twee jonge dames uit het district Commewijne die van de oprichting van het tehuis hoorden, meldden zich spontaan aan als eerste medewerksters. De eerste vier bewoners deden vervolgens spoedig hun intrede in het tehuis. Er werden nadien steeds meer kinderen met meervoudige beperkingen opgenomen en met de toename van het aantal kinderen groeide ook het aantal personeelsleden.

Door de jaren heen werden de kinderen steeds groter en daardoor ook zwaarder. De slaapkamers boven in de oude planterswoning waren bereikbaar via een smalle trap en dagelijks moesten de kinderen tweemaal per dag naar boven en beneden gedragen worden.

De brandveiligheid was zeer slecht en er werd besloten een nieuwe unit te bouwen.

Met grote inzet van Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland zijn er fondsen geworven voor dit project en in 1990 was de nieuw unit gereed, welke een woonplaats bood voor 20 permanente bewoners die 24-uurszorg krijgen.

In 1997 is de oude planterswoning gerenoveerd met als doel het opzetten van dagopvang. In 1998 werd de gerenoveerde faciliteit in gebruik genomen en sindsdien biedt Betheljada van maandag tot en met vrijdag dagopvang aan circa 15 kinderen. Het vervoer van en naar huis wordt ook verzorgd door het tehuis.

Annie Bischop heeft haar werkzaamheden bij Stichting Betheljada in november 2000 beëindigd, maar haar taak wordt voortgezet. Daarna heeft mevr. Monika Courtar de leiding gehad over het tehuis van 1996 tot 2011.

De wachtlijst wordt ieder jaar steeds langer en de behoefte aan uitbreiding groter. In 2007 is de stichting ‘Vrienden van Betheljada in Nederland’ gestart met de actie: ‘Een bed voor Betheljada’. Deze actie werd uitgevoerd in samenwerking met ‘De Wilde Ganzen’.

In april 2007 was het zo ver , en is men gestart met de bouw van de 3de woongroep. In mei 2008 kon de nieuwe woongroep in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd werden de bestaande woongroepen gerenoveerd door o.a. een groep vrijwilligers uit Schagen, Nederland.

Wegens de financiële situatie was het niet haalbaar om de nieuwe (3e) woongroep op volledige capaciteit te laten draaien, waardoor van de 10 beschikbare plaatsen er maar 6 waren toegewezen. Bij het opnemen van meer kinderen zal het personeelsbestand uitgebreid moeten worden.

In februari 2009 is gestart met de renovatie van de centrale keuken, de wasserij en de activiteitenruimte.

In november 2009 vierde de Stichting Betheljada met trots haar 30ste jaardag. Het was een eer te mogen vaststellen dat het tehuis 30 jaar deze speciale diensten van zorg aan kinderen met een meervoudige beperking aan de Surinaamse samenleving heeft mogen aanbieden en in de loop der jaren vele vrienden heeft gemaakt in zowel binnen als buitenland. (Meer over het 30 jarig jubileum in het Jaarverslag van 2009).

In februari 2009 is gestart met de renovatie van de centrale keuken, de wasserij en de activiteitenruimte.

In november 2009 vierde de Stichting Betheljada met trots haar 30ste jaardag. Het was een eer te mogen vaststellen dat het tehuis 30 jaar deze speciale diensten van zorg aan kinderen met een meervoudige beperking aan de Surinaamse samenleving heeft mogen aanbieden en in de loop der jaren vele vrienden heeft gemaakt in zowel binnen als buitenland.
(Meer over het 30 jarig jubileum in het Jaarverslag van 2009).

In de jaren 2010 en 2011 heeft de Stichting een enorme groei doorgemaakt en is inmiddels bekend bij vele Surinaamse en buitenlandse vrienden.
Ondanks de zeer moeilijke momenten om de nodige financiële middelen (op tijd) beschikbaar te hebben voor exploitatie van het tehuis, is het steeds gelukt elk jaar het personeel op waardige wijze te danken voor hun inzet en met goede moed het nieuwe jaar in te gaan.

De Stichting Betheljada wil zich in de komende jaren inzetten voor opname van meer jongeren met een meervoudige beperking en indien mogelijk werken naar uitbreiding van bed plaatsen, met behoud van de kwaliteit van de zorg.

Echter zal deze droom alleen verwezenlijkt kunnen worden indien de ondersteuning van de Surinaamse Overheid en goedgeefse donateurs gegarandeerd blijft. Zonder de steun van onze donateurs die op eenmalige, maandelijkse, kwartaal- of jaarbasis het tehuis ondersteunen, zal de groei van het tehuis helaas niet mogelijk zijn.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl