Hotel Perola

Hotel Perola

Zoals nu al een aantal jaren het geval is, houdt Hotel Perola elk jaar rond carnaval een fundraisingsactie ten behoeve van Huize Betheljada.
Er wordt van te voren een vergunning voor gevraagd bij de Districts Commissaris.
Donaties worden verzameld in afgesloten donatieboxen en later overhandigd aan Betheljada.
Ook dit jaar warden de boxen geopend in aanwezigheid van de officiële gezagsdragers en werd de opbrengst geteld bij Betheljada.

Hotel Perola, veel dank voor deze jaarlijkse actie!

 

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl