Medewerkers

Medewerkers

Medio Januari 2020 zijn er 50 medewerkers in dienst bij Stichting Huize Betheljada. In de eerste en tweede lijn is er de directeur, de heer Bryan Lalay en Zorgmanager mevrouw Marion Oron- Held. Zij wordt bijgestaan door groepsoudsten die op de leefgroepen sinds Juli 2017 zijn aangesteld.
Het management team bestaat uit de directeur, de Zorgmanager, het hoofd van de financiële afdeling Mevrouw Mieke Robert-Elliot, en de heer Bjorn Sanches, als beheerder.

Mevrouw Evelyn Katidjo is verantwoordelijk voor de afdeling secretariaat. De overige medewerkers zijn verdeeld over de 3 woongroepen, de dagopvang, de activiteitenbegeleiding en de civiele dienst. Onder de civiele dienst valt de centrale keuken, de wasserij, en de schoonmaakdienst. Het transport als dienstonderdeel valt onder de financiële afdeling.
Naast de vaste medewerkers is er een poule van oproepkrachten die beschikbaar zijn bij ziekmelding van medewerksters, zwangerschap verloven, en andere verlofdagen.

 

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl